Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Εταιρικό Προφίλ image
Δραστηριοποιούμενοι στον ευρύτερο χώρο των Οικονομικών από το 2010, έχουμε επικεντρώσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον μας στον τομέα της Λογιστικής και της Ελεγκτικής.

Ο τομέας αυτός συνδύασε με μοναδικό τρόπο τα αντικείμενα των σπουδών μας, τις προσωπικές μας ικανότητες και δεξιότητες, αλλά και τις ατομικές μας προτιμήσεις. Ειδικές παράμετροι, όπως η ευελιξία στις οικονομικές ανάγκες αλλά και η δέσμευση στη ποιότητα της λογιστικής είναι πρώτιστες στην προσωπική μας ατζέντα, προκειμένου να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι μας, σε επίπεδο τόσο εταιρικό, όσο και ατομικό.

Για εμάς, μια ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί σας αντιπροσωπεύει πρόκληση να συμμετάσχουμε σε ομάδες που θα δημιουργήσουν καλύτερα και αποδοτικότερα Οικονομικά Συστήματα, αξιοποιώντας τόσο τις πιο καινούργιες των τεχνολογιών όσο και τις πιο δοκιμασμένες αυτών.

Δοθείσης της ποικιλίας των υπηρεσιών που προσφέρετε στην Ελληνική Οικονομία, πιστεύουμε ότι η φιλοδοξία μας για πρόοδο θα ικανοποιηθεί πλήρως.

Μαζί μπορούμε να ερευνήσουμε την ανάπτυξη καθώς και την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας καθώς και τα καινοτόμα μοντέλα στον τομέα της Οικονομίας.
  • Ύδρας 4, Ηλιούπολη, Ελλάδα
  • ΤΚ 163 45